Курсы для педагогов

Mācību centrs "Perspektīva"piedāvā sekojošos apmācību kursus pedagogiem

Mācību centrs "Perspektīva"

piedāvā sekojošos apmācību kursus pedagogiem

(RIIMC A programmas) 

1. Программа "Развитие карьеры ученика". Программа RIIMC (А программа 36 часов).

"Skolēnu personības un karjeras attīstīšanas" programma - 36 stundas pamatskolas skolēniem un 36 stundas vidusskolas jauniešiem apjomā

Programma palīdzēs skolotājiem iepazīstināt skolēnus ar personības un profesionālās attīstības procesu. Skolotāji var programmu adaptēt un/vai pielāgot savām vajadzībām. Visi var to iekļaut stundu vai nodarbību plānā, izmantot kā papildus informāciju.

2. "Профилактика эмоционального выгорания". Программа RIIMC (А программа 36 часов).

"Emocionālās izdegšanas profilakse".

3. "Семинар профессионального роста". Программа RIIMC (А программа 36 часов).

"Psiholoģiskais seminārs profesionālajai izaugsmei".

Programmas palīdzēs skolotājiem iepazīties ar sevis pilnveidošanas un attīstīšanas un stresa pārvaldīšanas metodēm. Skolotāji var programmu adaptēt un /vai pielāgot savām vajadzībām un iekļaut stundu vai nodarbību plānā, izmantot kā papildus informāciju.

4. Курс "Домоводство, декорирование и дизайн" для преподавателей средних школи детских дошкольных учреждений. Программа RIIMC (А программа 36 часов).

"Mājturība, dekorēšana un dizains".

Programma palīdzēs skolotājiem apgūt dekoratīvo suvenīru un dāvanu izgatavošanu, noformēšanas tehnikas un apdares daiļrādi. Skolotāji var programmu adaptēt un/vai pielāgot savām vajadzībām, ir iespējams iekļaut to stundu vai nodarbību plānā, izmantot kā papildus informāciju.