Attīstības nodarbības dažādiem vecumiem 

Rotaļīgā veidā bērni apgūst figūru nosaukumus un mācās skaitīt. 

Tiem, kas ir vecāki - piemēru risināšana 20 robežās, tilpuma un svara izpēte, kā arī, lineāla lietošanas noteikumi.

 Mūsu pedagogi  māca bērniem pareizi turēt otu, veidot figūras pēc modeļa, ievērojot darbības secību. 
Tie arī palīdz atcerēties tādu figūru nosaukumus kā bumba, kubs vai piramīda, attīsta iztēli un radošo domāšanu.

Mūsu mērķis ir veicināt konsekventu un pakāpenisku zināšanu sistēmas izveidi (runas veidošana, loģiskās domāšanas, atmiņas un runas attīstība, lasītprasmes apgūšana, radoši uzdevumi).

Nodarbības notiek sestdienās 

4 - 5 gadi

11:10 - 12:10 (60min) - abonements 4х = 49.00 EUR

(abonements tiek izsniegts uz mēnesi, tiek izmantots tikai kārtējā mēnesī un netiek atgriezts). 


5 - 6 gadi
9:30 - 10:30 (60 min) - abonements 4х = 49.00 EUR

(abonements tiek izsniegts uz mēnesi, tiek izmantots tikai kārtējā mēnesī un netiek atgriezts). 

Pedagogs - Ludmila Lipovitskaja