Socializācija un integrācija (bērniem ar īpašām vajadzībām)

 Interešu izglītības programma (kods AC009999)

Bērnu ar īpašām vajadzībām socializācija sākotnēji tika iekļauta šīs programmas stratēģijā.

Tās mērķis ir iepazīstināt "īpašos" skolēnus ar kultūras un sabiedrības pamatiem, nodrošināt iekļaušanos sabiedrībā, sagatavoties aktīvai dalībai sabiedriskajā dzīvē. Bērni ar attīstības traucējumiem var sekmīgi apgūt un ieviest sabiedrībai raksturīgas komunikācijas prasmes, uzvedības normas/noteikumus, vērtības, attieksmes. Un arī ikvienam ir ērti apgūt mācību programmu atbilstoši savam tempam un līmenim.

Socializācijas un adaptācijas programma bērniem ar īpašām vajadzībām (3 - 7 gadi) 

Bērnu skaits grupā - līdz 6 cilvēkiem 

Darba laiks: no 8:00 līdz 13:00 

Mācību maksa dienā - 25 EUR + 3,50 EUR pusdienas

    Mūsu rūpīgi izstrādātā programma tiek īstenota šādos līmeņos: 

  • Strukturāls. Prasme pareizi uzvesties sabiedrībā, izmantojot komunikācijas prasmes un ievērojot skolas disciplīnas noteikumus. 

  • Vērtīgi un morāli un ētisks. Spēja novērtēt notikumus, kas notiek pasaulē. 
  • Apmācības. Spēja realizēt, plānot un īstenot savus izglītības uzdevumus. 
  • Personigas attistibas. Uzņemties atbildību par savu sociālo problēmu risināšanu. 
  • Garīgās attīstības. Kultūrvēsturisko vērtību pieņemšana un atbilstība tām vēlmēs un uzvedībā.